การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ติดต่อสอบถาม กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล โทรภายใน : 42955 / 44511 มือถือ : 065-514-1677