โครงการ วมว.-มข

ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 เว็บไซต์การเลือกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Click!
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีไม่มีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง (ลงวันที่ 14 /1/65) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
3 รับชมวีดีโอการเลือกโรงเรียน “กรณีมีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง” Click!
4 รับชมวีดีโอการเลือกโรงเรียน “กรณีไม่มีการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง” Click!
5 ประกาศ เรื่อง "แก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 (ลงวันที่ 4/1/65)
6 ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การตรวจควบคุมโรคก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 Click !
7 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงวันที่ 3/11/64)
8 ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (ลงวันที่ 23/7/64)
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข) ได้ที่ : https://scius.kku.ac.th
FACEBOOK SCiUS KKU : https://www.facebook.com/sciuskku
- Email : scius_kku@kku.ac.th
- เบอร์โทรศัพท์ : สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (ศึกษาศาสตร์) 080-4010744
สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (มอดินแดง) 099-2032111