โครงการ วมว.-มข


การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

Trulli
Trulli

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 Download !

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข) ได้ที่ : https://scius.kku.ac.th
FACEBOOK SCiUS KKU : https://www.facebook.com/sciuskku
- Email : scius_kku@kku.ac.th
- เบอร์โทรศัพท์ : สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (ศึกษาศาสตร์) 080-4010744
สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (มอดินแดง) 099-2032111