ข่าวสำหรับศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุจิตรา  ยังมี ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุจิตรา ยังมี ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561


คืนสู่เหย้า ชาวจำปา ประจำปี 2561

คืนสู่เหย้า ชาวจำปา ประจำปี 2561


ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) เป็นผู้อำนวยการ สสวท.

ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 17) เป็นผู้อำนวยการ สสวท.


ศิษย์เก่าจำปาเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี2560

ศิษย์เก่าจำปาเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มข. ประจำปี2560


คณะวิทยาศาสตร์  มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ”  มข. ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” และรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มข. ประจำปี 2560