คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม พร้อมคณะครูจำนวน 35  คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  2  สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ “การไทเทรตกรด-เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน” ณ ห้อง 8606 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ Sc.08 และสาขาวิชาชีวเคมี ในหัวข้อ  “การสกัดพลาสมิด ดีเอ็นเอ (Plasmid DNA) จากแบคทีเรีย และการวิเคราะห์และแยกขนาดของพลาสมิดดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลวิธีเจลอิเล็กโตรโฟเรซิส” ณ ห้อง 7326 ชั้น 3 อาคาร Sc.07

 

ดญ.ธนพร ทับปัดชา หรือ “น้องแพท” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นละรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากๆ เพราะไม่เคยมาที่นี่มาก่อน ซึ่งทางโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ได้จัดโครงการและตนได้สนใจและสมัครเข้าร่วมในการเข้ามาเรียนในครั้งนี้  ได้เห็น ได้ลงมือทำการทดลองปฏิบัติการจริงกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน ได้รับประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียน หนูรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาในวันนี้ และถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้อีกก็จะลงชื่อมาร่วมอีกค่ะ”