พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

เผยแพร่เมื่อ: 22 มิ.ย. 2560 ข่าววิจัยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น เพื่อกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

 

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิต “นาโนซิลิกอน” จากแกลบและเถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ครั้งนี้ มี ผศ.ดร.นงลักษณ์  มีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะนักวิจัย ได้เข้าต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมรายงานนำเสนอผลงานวิจัยการสังเคราะห์วัสดุนาโน ทั้งนาโนซิลิกอน นาโนซิลิกา และนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยจากเถ้าแกลบ โดยวัสดุนาโนที่ได้ สามารถนำไปใช้แทนคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าแอโนดหรือขั้วลบของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ที่สามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่าคาร์บอน 12 เท่า 

 

แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนเป็นตัวกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถกักเก็บพลังงานได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ประจุไฟใหม่อื่นๆ ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และมีระยะเวลาใช้งานก่อนจะประจุไฟใหม่ยาวนาน จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในหลายๆ อุตสาหกรรมในอนาคต

 

(ขอขอบคุณภาพจาก http://www.thaigov.go.th/gallery)