เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Scholarship” ประจำปี 2025

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2568 ดังนี้

1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)
2.ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) ระดับ ป.โท/เอก
3.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology (KOSEN) Students)
4.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

มูลค่าทุน & สิทธิประโยชน์

* อ้างอิงเรตเงิน 1 เยน = 0.24 บาท (อัปเดตเมื่อ 22 เม.ย. 67)

– ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน และ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพเดือนละ 117,000 เยน (ประมาณ 28,080 บาท)
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทน หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2024
(ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kku.world/etme4