ขอแนะนำบุคลากรใหม่

เผยแพร่เมื่อ: 5 ก.พ. 2558 ข่าวบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ คือ นางสาวอุทุมพร โดมทอง  ตำแหน่ง  อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558