ทุนและกิจกรรม สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ Exchange Program at Saga University Fall 2024, Japan

เปิดรับสมัคร Tokyo Gakugei University Exchange Program Program for Autumn 2024

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี “JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM 2024 – 2025” ณ KANAZAWA UNIVERSITY

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chiba University (Fall 2024 and Spring 2025) ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

Erasmus+ : Mobile 23 Scholarship For KKU Staff and Students Exchange Mobility at University of Porto, Portugal (ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น)