ทุนและกิจกรรม สำหรับนักศึกษา

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Scholarship” ประจำปี 2025

Call for DUO-Sweden Fellowship 2024

Call for Scholarships at the California State University Northridge 2024-2025

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ Exchange Program at Saga University Fall 2024, Japan

เปิดรับสมัคร Tokyo Gakugei University Exchange Program Program for Autumn 2024

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”