ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship ณ ประเทศออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียได้มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Destination Australia Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566-2567 สำหรับนักศึกษา บุคลากรเพื่อศึกษา ทำวิจัย และเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย

ทุน Destination Australia (DAP) ของรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นโปรแกรมของรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนเงินทุนแก่สถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ ไปเรียนในสถาบันแถบภูมิภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย ทุนการศึกษา Destination Australia จะให้นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ประกาศนียบัตร IV ไปจนถึงปริญญาเอก เป็นเวลาสูงสุด 4 ปีในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย หมายความถึงสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลีย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.education.gov.au/destination-australia

 


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิดา เศรษฐมาตย์ (นักวิเทศสัมพันธ์)

งานวิจัยและบริการวิชาการ – กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

โทร 091-4210060 / 096-2964739

e-mail: suttse@kku.ac.th