ประชาสัมพันธ์ Exchange Program at Saga University Fall 2024, Japan

ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Program Fall 2024 ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนมีดังนี้

                 1. SPACE-SAGA Courses are taught in English. This program is for only undergraduate students.
2. SPACE-ECON Courses are taught in Japanese. This program is for students who study economics in Japanese.
3. SPACE-SE-B Courses are taught in English. This program is for only undergraduate students of Science and Engineering.
4. SPACE-SE-G Courses are taught in English. This is research-oriented program for only graduate students of Science and Engineering.
5. SPACE-AG Courses are taught in English. This program is for only undergraduate students of Agriculture.
6. SPACE-ARITA Courses are taught in English. Students will learn about the production of ceramics. *This program is not open for all the partner universities. If some students are interested in your university, please ask us first.
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรม ได้ที่

https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/ (English)

https://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/foreignstudent/space/  (Japanese)

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังคณะฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567

>เอกสารดาวน์โหลด<<

 

ที่มา กองการต่างประเทศ มข