เปิดรับสมัคร Tokyo Gakugei University Exchange Program Program for Autumn 2024

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2567 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

โดยมีโปรแกรม ดังนี้
1. General Program
2. ISEP International Student Education Program

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป (สำหรับบางหลักสูตร)
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.u-gakugei.ac.jp/english/student/#exchange

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

>>เอกสารประกอบการสมัคร<<

 

ที่มา : กองการต่างประเทศ มข