ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

รัฐบาลแคนาดากําลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ให้กับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       นักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน

2.       ผู้สมัครรับทุนที่ยังไม่จบการศึกษา จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนการศึกษาตามปกติ ขณะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดา

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng  

 

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย

กรุณาติดต่อ Contact the scholarship administrator, the Canadian Bureau for International Education (CBIE): seed-bpeed@cbie.ca or 613-237-4820

 

ที่มา : กองการต่างประเทศ มข.