ข่าวอบรม-สัมมนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มข. 2561


VTR ค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ภาควิชาชีวเคมีจัดกิจกรรม Let’s Renovate our Waste Room เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ


เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎจราจรแก่นักศึกษา ด้วยการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตรของ สถาบันวิทยสิริเมธี (vistec)