ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป

โครงการกำจัดสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14


ตัวแทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาเคมี คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14


ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม มข. จัดเสวนา“การต่อยอดผลงานวิจัยพื้นฐานสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์”


สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมค่ายเคมีครั้งที่ 20 ณ จังหวัดสกลนคร