ข่าวสำหรับนักศึกษา

นศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทีม E-la) ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติเงินรางวัล 25,000 บาท โครงการ Startup Thailand ระดับภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่

นศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทีม E-la) ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติเงินรางวัล 25,000 บาท โครงการ Startup Thailand ระดับภูมิภาค ที่ จังหวัดเชียงใหม่


นักศึกษา มข. คว้ารางวัลจาก STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 : SOUTHERN @SONGKHLA รับรางวัลต่อยอดผลงานทีมละ 25,000 บาท

นักศึกษา มข. คว้ารางวัลจาก STARTUP THAILAND PITCHING CHALLENGE 2018 : SOUTHERN @SONGKHLA รับรางวัลต่อยอดผลงานทีมละ 25,000 บาท


นักศึกษาคว้ารางวัล  Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018

นักศึกษาคว้ารางวัล Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018


บูรณาการศาสตร์ 3 คณะ ใน มข. คว้าแชมป์ Pitching Day StartUp StartNow KKU 2018

บูรณาการศาสตร์ 3 คณะ ใน มข. คว้าแชมป์ Pitching Day StartUp StartNow KKU 2018


ลูกจำปามอดินแดง คว้ารางวัลชมเชยจากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC 2018)

ลูกจำปามอดินแดง คว้ารางวัลชมเชยจากโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (National Software Contest - NSC 2018)