ข่าวสำหรับนักเรียน

คลิปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาควิชาเคมี บริการวิชาการแก่นักเรียน  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาควิชาเคมี บริการวิชาการแก่นักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด


  มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 2 ปีที่  2

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ปีที่ 2


โครงการ วมว-มข. 	จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4

โครงการ วมว-มข. จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4


โครงการ วมว.มข. จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่น

โครงการ วมว.มข. จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนญี่ปุ่น