โครงการ วมว.-มข. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ: 30 ก.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวทั่วไป           โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564  โดยสมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์ https://www.mwit.ac.th/ 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/120