ประชาสัมพันธ์การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

          งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งวดที่ โดยท่านสามารถยื่นเอกสารการสมัครขอใช้เงินมายังงานวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดประกาศและเอกสารการสมัคร >> https://kku.world/d7wgc

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิศมัย คชโคตร

งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 4295744523

กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์