ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

CLICK –>> 62-2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนฯ

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ต้องมารายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์ตามลำดับการรายงานตัว

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมกองบริหารงานคณะ 1 สำนักงานคณบดี อาคาร SC06 คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ผ่านระบบ Zoom Meeting


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิดา เศรษฐมาตย์ (นักวิเทศสัมพันธ์)

งานวิจัยและบริการวิชาการ – กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

โทร 091-4210060 / 096-2964739

e-mail: suttse@kku.ac.th